Kỷ niệm ngày xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa- tính nhân bản của Đạo Phật