Nghệ An : Hội thảo khoa học "Bác Hồ với Phật giáo" được tổ chức tại Chùa Diệc