Thông cáo báo chí : Chương trình làm việc Ban Văn Hóa Trung Ương GHPG Việt Nam tại TP HCM