(TP HCM) Ban VHTW GHPGVN: TỌA ĐÀM THẨM ĐỊNH PHÁP PHỤC CƯ SĨ & ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN LAN TỎA PHÁP PHỤC TĂNG NI