Bạc Liêu: Lễ vía Bồ-tát tại Quán Âm Phật Đài


GNO - Hơn mười ngàn lượt người đến Quán Âm Phật Đài (QÂPĐ), phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu nhân lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm vào ngày 18,19-2-Mậu Tuất.


Người dân tham dự lễ vía Bồ-tát tại Quán Âm Phật Đài

Đêm 18-2-Mậu Tuất, Ban Quản trị QÂPĐ đã mời ĐĐ.Thích Đạt Ma Khả Kiến, Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh thuyết pháp với đề tài “Tâm hạnh từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm”. Phật tử tập trung trên 2 ngàn người lắng lòng thanh tịnh nghe pháp, hiểu được công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm. Mỗi người đều mang tâm Bồ-tát Quán Thế Âm giữa đời thường để Bồ-tát mãi hiện diện.

Lễ hội vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm tại Bạc Liêu trở thành ngày hội tâm linh với người dân khắp nơi, năm nay đã thu hút hơn mười ngàn lượt người tham dự, các đạo tràng tụng niệm nối tiếp thẩm thấu vào tim của những người con Phật.

Được biết, lễ vía Bồ-tát lần này có hơn 10 đoàn Phật tử phát tâm cúng dường phục vụ ẩm thực cho khách thập phương.