Bồ-tát Quán Âm đứng bên tay nào của Phật A Di Đà?


HỎI: Tại sao tượng Bồ-tát Quán Âm, có nơi tôn trí bên tay trái và có nơi lại tôn trí bên tay phải của Phật A Di Đà, vậy cách nào đúng?
 
(VĂN SƠN, sonsao...@gmail.com)
 

Bộ tượng Tây phương Tam Thánh
 
ĐÁP: Bạn Văn Sơn thân mến!
 
Quy chuẩn của bộ tượng Tây phương Tam Thánh gồm: tượng Phật A Di Đà đứng ở giữa, tượng Bồ-tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh (tượng trưng cho trí tuệ) đứng bên tay phải Phật A Di Ðà, tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy (tượng trưng cho từ bi) đứng bên tay trái Phật A Di Đà.
 
Chúc các bạn tinh tấn!
 
Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)