Chiêm ngưỡng bảo vật Phật giáo của Việt Nam


Gần 200 tài liệu, hiện vật lịch sử quý giá về Phật giáo đang được giới thiệu trong triển lãm “Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam” tại Hà Nội.

 

Tượng Phật làm bằng đá thuộc văn hóa Óc Eo, niên đại thế kỷ thứ 6, 7, khai quật tại Nhị Trường, Trà Vinh.

Tượng Phật bằng gỗ thuộc văn hóa Óc Eo, thế kỷ 4 - 6.

Đầu tượng Phật làm bằng đá cát, thuộc văn hóa Champa, niên đại thế kỷ 9, được tìm thấy ở Thăng Bình, Quảng Nam.

Mô hình tháp thờ Phật bằng đất nung, thời Đinh - Tiền Lê, thế kỷ 10 - 11. Hiện vật tại Vĩnh Phúc, thành Thăng Long, Hà Nội.

Tượng thiên thần Kinnari làm bằng đá cát, vật trang trí kiến trúc tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh) thời Lý, năm 1066.

Tượng khỉ làm bằng đá cát có từ thời Lý (thế kỷ 12), được tìm thấy ở Ý Yên, Nam Định.

Bệ chân cột chủa Phật Tích trang trí rồng, sen, dàn vũ công bằng đá, thời Lý, năm 1057.

Quai hình rồng trên chuông chùa Vân Bản (Đồ Sơn, Hải Phòng) có từ thời Trần, thế kỷ 13 - 14.

Đèn hình đài sen làm bằng gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ 11 - 13.

Tháp thờ Phật thời Trần làm bằng đất nung, thế kỷ 13 - 14.

Ván in sách kinh Phật bằng gỗ, thời Lê Sơ, thế kỷ 15, hiện vật tìm thấy ở quán Linh Tiên, Hoài Đức, Hà Nội.

Tượng Bồ Tát Quan Âm Chuẩn Đề làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng thuộc thời Mạc, thế kỷ 16.

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn bằng gỗ sơn son thiếp vàng, thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17 - 18. Hiện vật của chùa Chèm, Từ Liêm, Hà Nội.

Lư hương hình cánh sen làm bằng gốm men rạn thời Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705 - 1719), sản phẩm của lò gốm Bát Tràng, Hà Nội.

Tượng Phật Thích Ca sinh ra từ hoa sen làm bằng gỗ sơn son, thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17 - 18.

Tượng Bồ Đề Đạt Ma làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng, thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17 - 18, tìm thấy ở Nghệ An.

Mõ làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng thời Nguyễn, thế kỷ 19.

Tượng hộ Pháp lằm bằng gốm men trắng, thời Nguyễn, thế kỷ 19 - 20.

Tượng Phật Thích Ca sơ sinh làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng, thời Nguyễn, thế kỷ 19.

Tượng Phật Thích Ca Mầu Ni làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng, thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17 - 18.
 
Theo: Kienthuc.net.vn