Có thành có bại cuộc đời mới hợp lí


Bất luận thành hay bại đều có mối quan hệ nhân quả nhất định của nó, thành công có nguyên nhân của thành công, thất bại có lí do của thất bại, thành bại chỉ là việc nhất thời.

Có người cả đời luôn gặp suôn sẽ, từ nhỏ đến lớn, học hành thuận lợi, sự nghiệp thành công, tình yêu mỹ mãn, bất kể làm việc gì cũng đều được như ý; có người lại suốt đời bị đau khổ dày vò, lao đao lận đận, làm ăn thất bại, tiền tài mất mát, nhân tình ruồng bỏ, chẳng có việc gì được như mong muốn.

Thật ra, bất luận thành hay bại đều có mối quan hệ nhân quả nhất định của nó, thành công có nguyên nhân của thành công, thất bại có lí do của thất bại, thành bại chỉ là việc nhất thời. Cho nên, đừng lấy thành bại nhất thời để luận bàn anh hùng, cũng không nên vì thành công nhất thời mà đắc ý mãn nguyện, càng không thể vì thất bại nhất thời mà ý chí nguội lạnh;  biết rõ có thành có bại cuộc đời mới hợp lí, vì thế lúc thắng lợi sẽ không kiêu ngạo, khi thất bại sẽ không nhụt chí.

Liên Hải