Giới thiệu Chùa Quán Sứ


Chùa Quán Sứ được hình thành vào thế kỷ thứ XV,dưới thời Vua Lê Thái Tông..Nơi đây cũng là nơi nhà Vua đón tiếp các sứ giả của Ai Lao và Chiêm Thành sang Việt Nam,bởi các nước này cũng có truyền thống Phật giáo.Năm 1934 Tổng hội Phật giáo Bắc kỳ được thành lập.Chùa được chon làm trụ sở Trung ương.Năm 1942 Chùa được xây dựng lại,theo bản thiết kế của hai KTS Nguyễn Ngọc Ngoạn và Nguyễn Xuân Tùng do Tổ đình Vĩnh Nghiêm duyệt..Nhà thờ tổ của Chùa là nơi thờ Lịch đại Tổ Sư của Phật Giáo Việt Nam. Đây là một Ngôi Chùa đầu tiên của Việt Nam mà tên Chùa cũng như nhiều hoành phi câu đối của Chùa được thể hiện bằng chữ Quốc ngữ.Từ giữa Tk XX Chùa đã là Trung tâm của Tổng hội Phật Giáo Bắc Việt và hiện nay là Trụ sở của Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

chua quan su

Quảng Tâm