Hóa giải hận thù


Trong cuộc sống hãy học cách tha thứ và xóa bỏ mọi hận thù
Trong cuộc sống hãy học cách tha thứ và xóa bỏ mọi hận thù

Ngày xưa, có một trí giả thích du hành qua các nước để tìm hiểu đời sống của nhân dân. Một hôm, trí giả đến một nước nọ, sau khi đi khắp núi non sông nước, dò xét dân tình, ông biết được rằng trong nước có hai trưởng giả giàu nhất nước, trước kia hai trưởng giả rất thân nhau, nhưng sau đó bị kẻ gian ly gián, hai người kết oán thù, không ai hòa giải được. Trí giả muốn giúp họ tháo gỡ mối oán kết ấy nên sắm sửa lễ vật trọng hậu đến nhà một trưởng giả, mạo xưng là người nhà của trưởng giả kia, nói:

– Chủ nhân chúng tôi nói rằng hai nhà sở dĩ có thù hận nhau là do hiểu lầm, do kẻ gian ly gián, chứ thật tâm chủ nhân chúng tôi không hề muốn mất đi tình bạn tốt đẹp của đôi bên. Bao nhiêu năm qua chủ nhân chúng tôi luôn muốn nối kết lại tình bạn với ngài, nên bảo chúng tôi mang lễ vật này đến đây thể hiện chút thành ý, mong ngài tiếp nhận và cho chủ nhân chúng tôi một cơ hội hóa giải sự hiểu lầm giữa hai bên.

Trưởng giả nhận lễ vật, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ông vốn đã muốn hòa giải từ lâu nhưng không có cơ hội, nay trưởng giả kia tự cho người đến, thật không còn gì quý bằng. Ông bày tỏ thái độ mong muốn gặp mặt trưởng giả kia, càng nhanh càng tốt. Hiểu được ý của trưởng giả này, trí giả bèn đến nhà trưởng giả kia, cũng làm tương tự. Trưởng giả kia cũng vui mừng bày tỏ thái độ muốn gặp mặt hòa giải hận thù đôi bên. Thế là trí giả giúp hai người hẹn ước ngày gặp mặt.

Ngày gặp mặt, họ mở hội ăn mừng, vui ca yến ẩm, niềm vui như bất tận. Hai trưởng giả cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, giữa họ không còn khoảng cách mà tình thân dường như càng thắm thiết hơn ngày trước. Họ nói đến việc sứ giả làm trung gian hòa giải, khi ấy mới phát hiện trí giả là người đứng giữa giúp họ nối kết lại tình bạn, họ vô cùng cảm kích trí giả, mang vàng bạc ra đền ơn. Trí giả không từ chối, nhận tất cả vàng bạc ấy rồi phân phát cho những người nghèo khó.

Trích “Sanh kinh”

LỜI BÀN:
Trí giả phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề khác với kẻ ngu si. Người trí luôn nhìn tận cội rễ phát sinh và tìm cách giải quyết từ cội rễ ấy, giống như nhổ cỏ thì phải đào tận gốc rễ. Mặt khác, câu chuyện cũng cho chúng ta biết thêm một vấn đề là trong cuộc sống, đôi khi chúng ta rất dễ hiểu lầm nhau, nhũng lúc ấy thì nên bình tĩnh ngồi lại với nhau để giải quyết, đừng cố chấp để cho hận thù ngày càng sâu thêm, gây tổn hại cho mình lẫn người về tinh thần và vật chất.


Theo 
Vanhoaphatgiaovietnam.net