Kinh Phật Cho Người Tại Gia


GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

 TT. Thích Nhật Từ sinh năm 1969 tại Sài Gòn. Thầy du học tại Ấn Độ năm 1994 và tốt nghiệp tiến sĩ triết học năm 2001. Thầy là người sáng lập "Hội Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay" và "Hội Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay". Đồng thời, Thầy cũng là tác giả và dịch giả của hơn 60 cuốn sách viết về Phật giáo, soạn dịch nhiều nghi thức tụng niệm thông dụng cho Phật tử tại gia, biên tập và xuất bản hơn 200 tác phẩm Phật học, Chủ nhiệm Đại tạng Kinh Việt Nam (Âm thanh). Hiện nay, Thầy là trụ trì của chùa Giác Ngộ và Chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh).