Nên niệm Phật thầm hay niệm ra tiếng?


HỎI: Xin hỏi, niệm thầm danh hiệu Phật trong tâm có được không hay phải niệm ra tiếng?
 
(HUY THẠNH, kingcobra...@gmail.com)
 

Chánh niệm với Phật hiệu - Ảnh minh họa
 
ĐÁP:
 
Bạn Huy Thạnh thân mến!
 
Niệm danh hiệu Phật thầm ở trong tâm hay niệm ra tiếng lớn hoặc nhỏ đều được. Cần lưu ý là khi mới tập niệm Phật thì nên niệm thành tiếng chậm rãi, rõ ràng. Tai nghe rõ và ý biết tường tận từng lời, từng tiếng niệm Phật. Sau một thời gian niệm Phật thuần thục hơn, chánh niệm với Phật hiệu mạnh mẽ hơn thì hành giả có xu hướng thiên về niệm thầm nhiều hơn.
 
Tùy theo trạng huống của tâm, tịnh hay động, vọng tưởng và các chướng ngại tâm nhiều hay ít mà hành giả vận dụng linh hoạt giữa niệm thầm và niệm thành tiếng. Đơn cử như khi bị hôn trầm (buồn ngủ, rã rượi, thụ động) thì cần niệm thành tiếng lớn hay vừa đi vừa niệm. Ngược lại khi thân tâm lắng dịu, chánh niệm mạnh mẽ, tỉnh thức thường trực thì niệm thầm lại nhẹ nhàng và định tĩnh hơn.
 
Chúc các bạn tinh tấn!
 
Tổ Tư vấn