Nghề nào nghiệp nấy


HỎI: Tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên phải dẫn khách đến các nhà hàng, hỗ trợ khách gọi món ăn thường là các loại hải sản tươi sống. Như vậy có phạm giới sát không? Và nghề này có chánh mạng không?

(ĐỨC BÁCH, tranducbach01@gmail.com)

NGHE-NAP-NGHIEP-NAY
Hướng dẫn viên du lịch - Ảnh chỉ mang tính minh họa

ĐÁP:

Bạn Đức Bách thân mến!

Nghề hướng dẫn du lịch của bạn là chánh mạng (nuôi sống thân mạng bằng nghề nghiệp chân chính). Còn những ai làm các nghề như buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc, làm nghề đồ tể, buôn bán rượu - ma túy mới là tà mạng.

Trừ những nghề tà mạng mà Đức Phật đã cấm đoán ra, còn lại các nghề khác thì mỗi nghề một nghiệp. Nghề hướng dẫn du lịch đưa đón, hướng dẫn, phục vụ ăn uống cho du khách cũng có nghiệp của riêng mình. Khi gọi món cho du khách, tuy bạn không phạm giới sát sinh nhưng có liên đới cộng nghiệp giết hại nên cần phải thành tâm sám hối.

Vì thế, ngoài việc sám hối, bạn nên làm các điều phước thiện trong khả năng để vun bồi thêm phước đức cho chính mình. Cuộc sống là cả một chuỗi tội phước đan xen, những gì tránh được thì hãy tránh để tích phước, những gì do đặc thù của nghề nghiệp mà chưa thể tránh được thì hãy tích cực làm các điều thiện khác để bù lại cho cân bằng.

Chúc các bạn tinh tấn!