Niềm vui của người tu sĩ
Niềm vui người tu sĩ
Đâu phải chợ đông qua
Cũng không phải vội vàng
Cũng chẳng tô sắc hương.

Niềm vui người tu sĩ
Chánh niệm từng phút giây
Để tâm luôn an tịnh
Tỉnh thức được tất cả.

Niềm vui trên chánh điện
Từng nhịp mõ vang đều
Nhất tâm con tụng niệm
Được an lạc trong tâm.

Niềm vui trên sân chùa
Chổi là người dũng sĩ
Quét sạch tham sân si
Tâm đầy niềm hạnh phúc.

Niềm vui trong nhà bếp
Luôn làm trong chánh niệm
Được một bữa cơm ngon
Lên quá đường hạnh phúc.

Niềm vui được cúng dường
Bữa cơm thiền thanh tịnh
Luôn giữ tâm bồ đề
Để đền đáp tứ ân.

Niềm vui trong lớp học
Con được nghe giáo pháp
Để thúc liễm thân tâm
Dự phần Sa môn hạnh.

Niềm vui  sống cùng nhau
Lục hòa và thân ái
Chia sẻ con đường đạo
Mở lối vào chân tâm.  

Niềm vui người tu sĩ
Mỗi ngày bấy nhiêu thôi
Chứa đầy niềm hạnh phúc
Đơn giản mà sâu sắc.
 

Ba Hưng