Tượng sáp Hòa thượng Thích Thanh Từ thần thái như người thật


Tượng sáp Hòa thượng Thích Thanh Từ thần thái như người thật

Sau 4 tháng thực hiện, nay tôn tượng Pháp tướng sư ông Thanh Từ đã thành tựu viên mãn và được đưa về Việt Nam vào ngày 16/10/2013 để tôn trí tại thiền viện Thường Chiếu (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)
Sau 4 tháng thực hiện, nay tôn tượng Pháp tướng sư ông Thanh Từ đã thành tựu viên mãn và được đưa về Việt Nam vào ngày 16/10/2013 để tôn trí tại thiền viện Thường Chiếu (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

 

Phật tử Chánh Phước Đức là đệ tử HT.Thích Nhật Quang – trụ trì thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai). Anh Chánh Phước Đức có tâm nguyện muốn tạo tác Pháp tướng của Hòa thượng Viện chủ Trúc Lâm là đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ để hàng hậu học hàng ngày được chiêm ngưỡng noi theo gương hạnh của Ngài mà tu tập.


Từ đó quyết tâm thực hiện Pháp tướng của Hòa thượng Thích Thanh Từ bằng sáp và được nhà sư trụ trì chùa Hoàng gia Thái Lan ở Bồ Đề Đạo tràng giới thiệu tại xưởng chế tác tượng sáp ở Bangkok.

Được biết toàn bộ kinh phí tạo tác tôn tượng pháp tướng của Hòa thượng Thích Thanh Từ do phật tử Chánh Phước Đức phát tâm dưới sự chứng minh của HT.Thích Nhật Quang – trụ trì thiền viện Thường Chiếu.

Bối Bối (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam)