Vọng bái Thầy


“Thầy An Lạc Hạnh – đó là cách xưng hô thường gọi nhất của mọi người, khi nhắc về Hòa thượng Thích Chơn Định và các điệu nhỏ ở Tu viện An Lạc Hạnh. Nhớ năm 2003, huynh đệ chúng con dịp đến vấn an thầy, thỉnh ý về việc thực hiện quyển truyện ký cho sư phụ. Chúng con được thầy hoan hỷ đón tiếp, và từ tốn kể lại những câu chuyện về đời sống xuất gia làm điệu. Từ chuyện “con thằn lằn”, chuyện cải trang làm “Thầy trò đường Tăng” thỉnh kinh xứ Phật cho đến chuyện bị Sư ông phạt quỳ hương… Câu chuyện nào cũng cảm động và nhiều ý nghĩa.

Sư ông và quý hòa thượng, thượng tọa lúc hành điệu

Được nghe, được xem lại những hình ảnh của thầy với Sư ông thời sinh tiền, cũng như hình ảnh thầy hôm nay với các điệu, chúng con mới hiểu hết tình cảm, tinh thần tri ân của thầy với Sư ông và đạo pháp – không vơi không không cạn. Hình bóng sư ông chính là dáng thầy hôm nay. Bởi sự chăm sóc, dạy bảo mà sư ông đã dành cho thầy cũng như chính thầy gửi đến các đệ tử của mình vậy, thật bình dị và gần gũi. Bình dị trong đời sống thiền môn, gần gũi trong sự lo lắng cho các điệu nhỏ trong đời sống tu tập, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến việc rời chùa lên Sài gòn học tập. Bất cứ nơi đâu trong Tu viện, từ lối đi, vườn thiền, luống rau ngọn cỏ đều có hình dáng cần mẫn và dấu chân thầm lặng thân thương của Thầy.

Hòa thượng tiếp hạnh nguyện của sư ông nuôi các chú tiểu nhỏ và độ Tăng (Hòa thượng Chơn Định, Viện chủa Tu Viện An lạc Hạnh là sự đệ của quý tôn đức HT.Thích Chơn Lạc, TT.Thích Chơn Thanh,TT.Thích Chơn Phát…)

Sáng này, nhận được tin quê nhà: Thầy tạm biệt nhân gian. Chúng con đau đáu hướng về Người, dẫu biết rằng vô thường lẽ thật.

Nơi đây chúng con hướng vọng nhất tâm kính lễ Thầy. Cầu nguyện giác linh Hòa Thượng trực vãng tây phương.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Trần Hiển Minh (BK. năm  2014)