Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tổ chức khóa hành đạo An cư kiết hạ trực tuyến