Khởi công xây dựng nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn