Ban VHTƯ thông báo nội dung chương trình "Lễ hội thắp sáng tri ân mùa vu lan 2023"