Đà Nẵng: Hàng vạn phật tử thính Pháp tại chùa Quang Minh