Lào: Đoàn công tác khảo sát và nghiên cứu các ngôi chùa VN tại tỉnh Khăm Muộn và Xa Vẳn Na Khẹt