Lào: Khai mạc Hội thảo quốc tế “Phật giáo Việt Nam tại Lào”