|VIDEO| Dấu ấn 35 năm Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM