Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


Bộ VHTTDL vừa ký Quyết định quyết số 601 về việc đưa Lễ hội truyền thống Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đây là lễ hội dân gian truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng Phật giáo, gắn liền với di tích quốc gia đặc biệt – Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và đời sống tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng địa phương.

Lễ hội Quán Thế Âm bao gồm hai phần, lễ và hội. Phần lễ mang đậm màu sắc lễ nghi Phật giáo hoà quyện với phần hội là những sinh hoạt văn hoá cổ truyền đậm tính nhân văn như lễ rước ánh sáng, lễ khai kinh, lễ trai đàn chẩn tế, lễ thuyết giảng về Bồ tát Quan thế âm và dân tộc, lễ rước tượng Quan Âm. Riêng phần hội, được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như hội hóa trang, hát tuồng…

TH.ANH/ĐẠI ĐOÀN KẾT