Lễ Khánh đản Bồ-tát Quan Thế Âm ở chùa Linh Phước


GNO - Chùa Linh Phước (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), ngôi chùa nổi tiếng của xứ hoa với tôn tượng Quán Thế Âm Bồ-tát lớn cao 18m và điện thờ gồm 324 tượng Bồ-tát, hôm qua, 4-4 (19-2-Mậu Tuất) đã tổ chức lễ vía Ngài.


TT.Thích Tâm Vị, trụ trì chùa Linh Phước chủ trì khóa lễ, hướng dẫn Phật tử lễ Ngũ bách danh

Bắt đầu từ 5 giờ sáng, Thượng tọa trụ trì đã niêm hương khai lễ, phát nguyện lễ lạy Ngũ bách danh (500 danh hiệu Quán Thế Âm), chư Tăng Ni và hơn 400 Phật tử khắp nơi từ các huyện lân cận, các đoàn Phật tử từ TP.HCM và Campuchia, cùng đông đảo Phật tử địa phương đã vân tập tại điện thờ để tham dự.

Được biết, mỗi năm 3 kỳ, vào các ngày 19-2, 19-6 và 19-9 âm lịch, chùa Linh Phước đều tổ chức lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm cho Phật tử khắp nơi về lễ lạy, tu tập và cũng là cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh được an lạc, đất nước phồn thịnh, chiến tranh hoạn nạn tiêu trừ, nhà nhà mọi người được an vui hạnh phúc. Đây là lần thứ 17 lễ vía Bồ-tát thường niên được tổ chức.


Thành kính hướng về Ngài - Đức Bồ-tát Quán Thế Âm

Sau khóa Ngũ bách danh là lễ phóng sanh, tụng kinh Phổ môn và trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, phát nguyện học theo hạnh của Ngài: biết lắng nghe và trải tâm từ đến hết thảy mọi loài chúng sanh.

Thích Hạnh Định