Sám hối tội phá thai


HỎI: Mẹ tôi năm nay 56 tuổi, cách đây khoảng 25 năm, vì nhiều nguyên nhân, mẹ có bỏ thai hai lần. Bây giờ dù chưa quy y Tam bảo nhưng có chút duyên với Phật pháp, bố mẹ muốn sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ và mong muốn các thai nhi bị bỏ rơi được siêu thoát. Xin quý Báo hoan hỷ giúp đỡ chỉ bày. Tôi có thể thay mặt bố mẹ làm những việc đó được không?

(HỮU HÙNG, nguyenhuuhung175@gmail.com)

sam-hoiPhá thai, theo quan điểm của Phật giáo là hành vi tội lỗi - Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Hữu Hùng thân mến!

Đời người, khi chưa là Thánh nhân thì ai cũng có lầm lỗi. Bố mẹ của bạn cũng vậy, bên cạnh những điều tốt đẹp đã làm được thì vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, sai lầm. Quan trọng là mỗi người tự nhận thức rõ về những lỗi lầm của mình để tìm cách khắc phục.

Phá thai, theo quan điểm của Phật giáo là hành vi tội lỗi. Dù là Phật tử hay không thì những người có liên quan đến hành vi ấy vẫn tạo nghiệp sát nặng nề. Bố mẹ của bạn ‘muốn sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ’, trước hết cần nhận thức sâu sắc việc quyết định  phá thai ngày xưa của mình là vô minh, tội lỗi. Kế đến, cần thành tâm khẩn cầu sám hối tội lỗi của mình, cầu mong các con tha thứ.

Có nhiều cách sám hối, thông dụng là lạy Phật, hành sám theo các bộ sám pháp như Hồng danh bửu sám, Thủy sám, Lương hoàng sám v.v... Bố mẹ của bạn cần ăn năn, chí thành, tha thiết bái sám song hành với làm các việc thiện (bố thí, phóng sinh, quy y, giữ giới…). Chính những điều này sẽ khiến cho tội lỗi ngày càng diệt bớt, phước lành ngày mỗi sinh thêm, cho đến ngày thân tâm thanh tịnh.

Nếu bố mẹ của bạn vì lý do sức khỏe không thực hành sám hối được thì bạn có thể thay mặt song thân sám hối. Điều quan trọng cần lưu ý khi thay mặt bố mẹ sám hối là bố mẹ phải biết rõ việc đó (thấy nghe được sự sám hối ấy lại càng hay) để hướng tâm theo bạn mà ăn năn, sám hối.

Riêng đối với vấn đề các thai nhi bị phá bỏ ấy có siêu thoát hay không còn tùy thuộc vào nhiều nhân duyên. Thông thường, một chúng sinh sau khi chết tối đa khoảng 49 ngày thì thần thức sẽ tái sinh vào cảnh giới tương ứng với nghiệp. Người phàm chúng ta không thể biết các thai nhi ấy tái sinh vào cảnh giới nào. Tuy vậy, nếu thân nhân tích cực làm phước rồi hồi hướng cho chư vị, thì dù ở đâu họ cũng được phước phần.