Ấn Độ: Khảo sát địa chất nhằm bảo tồn ĐH Phật giáo Vikramshila