Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM làm lễ khởi công xây dựng 2 công trình trường học tại Gia Lai.