BAN VĂN HOÁ TRUNG ƯƠNG GHPG VN TOẠ ĐÀM:” ĐỀ ÁN DI SẢN KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH”