Buổi họp sẵn sàng cho đại lễ khai mạc chuỗi sự kiện BVHTW GHPGVN tại đại lễ Vesak

 • 9h40
  Chư tôn đức chiêm ngưỡng cách làm xôi 3D

 • 9h30
  Chư tôn đức BTC đại lễ Vesak thăm các khu vực Tiêu ban văn hóa

 • 9h20
  Thượng tọa Trưởng ban phát biểu ý kiến

 • 9h05
  Thông qua chương trình họp

 • 9h00
  Chư tôn đức có mặt đông đủ buổi họp bắt đầu

 • 8h00
  Quang cảnh buổi họp sáng trước giờ khai mạc

 • 8h00
  Quang cảnh buổi họp sáng trước giờ khai mạc

  %3Cimg%20src%3D%22https%3A//vanhoaphatgiaovietnam.net/asset/upload/20195/10/2/2.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22NaN%22%20/%3E

 • 9h00
  Chư tôn đức có mặt đông đủ buổi họp bắt đầu

  %3Cimg%20src%3D%22https%3A//vanhoaphatgiaovietnam.net/asset/upload/20195/10/2/3.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22NaN%22%20/%3E%0A%3Cdiv%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3Cstrong%3EL%26atilde%3Bnh%20%u0111%u1EA1o%20Ban%20VHTW%20GHPGVN%20c%26ugrave%3Bng%20ch%u01B0%20v%u1ECB%26nbsp%3B%3C/strong%3E%3C/div%3E

 • 9h05
  Thông qua chương trình họp

  %3Cimg%20src%3D%22https%3A//vanhoaphatgiaovietnam.net/asset/upload/20195/10/2/4.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22NaN%22%20/%3E%3Cbr%20/%3E%0A%3Cdiv%20style%3D%22text-align%3A%20center%3B%22%3E%3Cstrong%3E%u0110%u1EA1i%20%u0111%u1EE9c%20Th%26iacute%3Bch%20Minh%20%u0110%u0103ng%20-%20Ch%26aacute%3Bnh%20th%u01B0%20k%26yacute%3B%20Ban%20VHTW%20GHPGVN%20th%26ocirc%3Bng%20qua%20ch%u01B0%u01A1ng%20tr%26igrave%3Bnh%20h%u1ECDp%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A//vanhoaphatgiaovietnam.net/asset/upload/20195/10/2/5.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22NaN%22%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3C/strong%3E%3C/div%3E

 • 9h20
  Thượng tọa Trưởng ban phát biểu ý kiến

  %3Cimg%20src%3D%22https%3A//vanhoaphatgiaovietnam.net/asset/upload/20195/10/2/6.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22NaN%22%20/%3E

 • 9h30
  Chư tôn đức BTC đại lễ Vesak thăm các khu vực Tiêu ban văn hóa

  %3Cimg%20src%3D%22https%3A//vanhoaphatgiaovietnam.net/asset/upload/20195/10/2/7.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22NaN%22%20/%3E

 • 9h40
  Chư tôn đức chiêm ngưỡng cách làm xôi 3D

  %3Cimg%20src%3D%22https%3A//vanhoaphatgiaovietnam.net/asset/upload/20195/10/2/9.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22NaN%22%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3Cimg%20src%3D%22https%3A//vanhoaphatgiaovietnam.net/asset/upload/20195/10/2/10.jpg%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%22100%25%22%20height%3D%22NaN%22%20/%3E