Hội chợ Văn hóa Ẩm thực Chay - Vesak 2019

Tiểu ban Văn hóa Ẩm thực Chay do ĐĐ Thích Phước Huệ làm trưởng tiểu ban