Lễ hội Hoa Đăng Chùa Pháp Hoa - Phật đản 2019

Lễ hội Hoa Đăng Chùa Pháp Hoa - Phật đản 2019