Tiểu ban Văn nghệ Văn hóa Phật giáo - Vesak 2019

Tiểu ban Văn nghệ Phật giáo do TT Thích Minh Hiền - Phó trưởng ban Ban VHTW GHPGVN phụ trách