Video Thế Tôn Ca

Nhạc và lời: Trần Mạnh Hùng
Thể hiện: Hợp xướng