Chương trình lễ hội văn hóa "Hương Sen Xứ Nghệ"

Hoàn thành Báo cáo hoạt động trong 5 năm qua trên xứ Nghệ, góp phần công việc của Ban truyền thông cho Đại hội Phật giáo tỉnh Nghệ An 29-30/4/2017 được viên mãn. Ban tổ chức sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống hào hùng của Phật giáo xứ Nghệ, những thành tựu, đóng góp của Đạo Phật trong tiến trình hộ quốc an dân, đồng hành cùng Dân tộc; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống của quê hương Xô Viết; triển lãm ảnh pano những thành tựu 5 năm xây dựng và Phát triển Phật giáo Nghệ An, biểu dương những điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động an sinh – xã hội mà các tăng ni, phật tử tham gia tổ chức thực hiện với theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” .

Dự kiến, tới dự Đại hội lần này có sự tham gia của hơn 500 đại biểu, dự kiến thành viên BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ là 25 vị Tăng Ni.