Chương trình ca nhạc LỬA THIÊNG BẤT DIỆT - Kính mừng đại lễ hật Đản PL 2562 DL2018