(TP HCM) Họp thảo luận về kế hoạch thành lập Ban bảo trợ Tạp chí Văn hóa Phật Giáo