Về Đâu

Nhạc và lời: Diệu Thiện - Cù Lệ Duyên
Thể hiện: Ca sĩ Kim Thoa