ĐẠI LỄ VESAK LHQ 16: NHỮNG KỶ LỤC CỦA VĂN HOÁ PHẬT GIÁO