Hà Nam: VESAK 2019 Khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ