Hà Nội: Khai mạc triển lãm “Đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam”