KẾT NỐI THẾ GIỚI BẰNG CON ĐƯỜNG PHẬT GIÁO

Bộ Du lịch Ấn Độ vừa tổ chức Hội thảo Phật giáo quốc tế 2016 với chủ đề: “Ấn Độ - xứ sở của Phật”. Đây là hội thảo lần thứ 5, tiếp sau các năm 2004, 2010, 2012, 2014. Hiện nay Phật giáo chiếm 7% dân số thế giới, với vị trí số 4 trong các tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất thế giới. Du lịch văn hóa tâm linh gắn với các Thánh tích  mang lại ích lợi cho kinh tế - xã hội Ấn Độ, tăng cường giao lưu văn hóa và tôn giáo. Bởi vậy đây là nội dung được Chính phủ Ấn Độ đặc biệt quan tâm.