Ninh Bình : Lễ an vị tượng Phật và thắp nến cầu nguyện hòa bình

Lễ an vị tượng Phật ngọc và thắp nền cầu nguyện hòa bình tại chùa Đại Bi - Ninh Bình