PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 35 NĂM QUA

Tháng 11 tới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 35 năm thành lập. Trong những thành tựu của chặng đường 35 năm có sự đóng góp của từng vị Tăng Ni, Phật tử cũng như các giáo phẩm và các Ban trị sự tại địa phương. Phóng viên Thu Thùy phỏng vấn Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định về những đổi thay của Phật giáo Bình Định 35 năm qua: