PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER TRONG MẠCH NGUỒN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Trong dòng chảy của Phật giáo Việt Nam hơn 2000 năm qua, Phật giáo Nam tông Khmer giữ một vị trí quan trọng. Đến nay, Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer là một trong bốn hệ phái chính của Phật giáo Việt Nam, đồng thời là chỗ dựa tinh thần của đồng bào Khmer Nam bộ. Phóng viên Thu Thùy phỏng vấn Hòa Thượng Đào Như, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vai trò của Phật giáo trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer