Phim tài liệu về Thiền sư Nhất Hạnh được công chiếu tại Mỹ