Thụy Sĩ: Xây dựng nghĩa trang dành cho Phật tử đầu tiên