TP.HCM: Ban Văn hoá Phật giáo thành phố họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch cuộc thi: “Nguyện làm con thảo”.