TT Trưởng Ban VHTW GHPGVN; THĂM KHU TRIỂN LÃM HỘI CHỢ VHPG TRƯỚC NGÀY KHAI MẠC