[VESAK 2019] Khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019